Les operacions disponibles de DESA’L a través del servei web són la càrrega i descàrrega de documents i expedients.

Ara bé, les especificacions tècniques d’aquests serveis web són diferents en funció de la procedència de la documentació a carregar/descarregar:

  • Documentació associada a un assentament registral
  • Qualsevol altre tipus de documentació de l’ens que vol carregar o descarregar de DESA’L.

Caldrà que indiquis quina/es modalitat/s vols utilitzar (no són excloents):