El document electrònic és la darrera unitat d’informació de DESA’L i s’ha de vincular necessàriament a un expedient. No es permet associar més entitats al document.

Nota: Només el rol arxiver i els grups d’usuaris que tingui permisos d’escriptura en l’expedient  corresponent poden crear i gestionar els documents.

Per crear un document cal entrar dins l’expedient on es vol ubicar el document i fer clic al botó “Crea document”.

DESAL_DOCUMENT_CREAR1

Apareixerà un formulari en el que es sol·licita introduir dades informatives sobre el document a crear, a més d’afegir el fitxer que es vol pujar. Aquelles dades obligatòries d’emplenar, estaran marcades amb un asterisc.Hi ha altres metadades que ja estan informades i que no es poden modificar.

La informació referent al document  es troba agrupada en pestanyes:

  • Dades identificatives
  • Classificació
  • Notes i relacions
  • Signatura
  • Permisos

DESAL_DOCUMENT_CREAR2 DESAL_DOCUMENT_CREAR3

Finalment, un cop s’ha fet clic al botó “Desa i Puja Contingut” de la pestanya “Dades identificatives”, el document serà desat a l’aplicació. Mentre duri el procés de carrega del document, caldrà mantenir obert el navegador.

Un cop finalitzada la pujada el document ja estarà disponible dins de l’expedient

DESAL_DOCUMENT_CREAR4