El primer servei que s’ha integrat amb DESA’L és el servei Via Oberta. D’aquesta manera, si ho sol·licites, els justificants o evidències (PDF) que s’obtenen de les consultes manuals a Via Oberta es desaran automàticament en el repositori DESA’L, dins l’expedient corresponent.

Com saps, quan es fa una consulta a Via Oberta un dels paràmetres obligatoris que cal informar és el número d’expedient. Precisament, el servei DESA’L utilitzarà el valor introduït en aquest camp per arxivar la documentació. Ara bé, et pots trobar en dos escenaris:

  • Que el número d’expedient informat al fer la consulta de Via Oberta ja existeix a DESA’L. En aquest cas, els justificants de Via Oberta es desaran dins d’aquest expedient.

O bé, que l’expedient NO existeixi a DESA’L. En aquest cas, com que no saps en quina classe o entrada del quadre de classificació has de desar l’expedient, el sistema crearà l’expedient dins d’una classe amb el nom “Via Oberta”, que al seu torn, es trobarà dins d’una classe anomenada “Documentació pendent de classificar”. A posteriori, si ho consideres adient, els expedients/documents emmagatzemats en aquesta classe es podran moure/copiar a altres classes o nivells del quadre de classificació, sempre i quan l’usuari tingui permisos.

desal_captura_serveis_aoc_via_oberta

De cada document PDF, les metadades que es capturaran automàticament i que després et serviran per fer cerques a DESA’L són les següents:

  • Nom del document PDF: <CODI PRODUCTE VIA OBERTA>-<CODI MODALITAT (no finalitat!)>-<ID TITULAR (si ve informat al bloc Titular)>-<DATA>
  • Data creació: Data en que es va realitzar la consulta
  • Descriptors: Nom de l’organisme cedent de les dades – Producte VIA OBERTA – Modalitat – Finalitat – Número identificatiu del titular de les dades consultades.