El Consorci AOC està posant en marxa una nova solució d’administració electrònica basada en la integració del servei DESA’L (el nostre repositori digital per emmagatzemar i custodiar els expedients i documents en fase de tramitació mentre aquests romanen oberts) amb els principals serveis del Consorci AOC (Via Oberta, EACAT tràmits, ERES, e-NOTUM, etc.)

L’objectiu que pretenem amb aquesta solució és que tota la documentació de l’ens estigui en un únic espai, centralitzat, amb independència que el document hagi estat incorporat pels usuaris de DESA’L de forma manual o bé s’hagin incorporat de forma automàtica mitjançant el consum dels serveis del Consorci AOC.

Els documents generats per l’ús i consum dels serveis del Consorci AOC (per exemple, les consultes de Via Oberta, les evidències de l’e-NOTUM, etc.) es desaran:

  • Al expedient corresponent, sempre i quan aquest expedient estigui creat prèviament a DESA’L
  • A un expedient provisional, dins d’una classe amb el nom del servei del Consorci AOC (Via Oberta, ERES, etc.) que es trobarà dins d’una classe anomenada “Documentació pendent de classificar”. Aquesta opció s’aplicarà quan des de l’aplicació o servei d’origen (Via Oberta, ERES, e-NOTUM, etc.) no s’informi del número d’expedient on arxivar el document.

DESAL_DOCUMENT_SERVEIS_AOC

Nota: Aquest servei d’arxiu s’implantarà de forma gradual per a tots els serveis del Consorci AOC. La planificació de la implantació d’aquest servei es publicarà al web del consorci  i s’informarà als ens usuaris.