Consideracions prèvies
Per consumir els serveis web de DESA’L, cal fer-ho a través de la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa). La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades. La documentació següent conté les especificacions de la missatgeria de la PCI:

El Consorci AOC, amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament de les integracions, posa a la teva disposició els següents clients d’exemple de la PCI:

  • Client Java en tecnologia Axis:Client PCI d’exemple – Client Java en tecnologia Axis: pci-client-axis
  • Document d’Integració PCI – Parametrització del client Java en tecnologia Axis: PCI_ClientJava
  • Client PCI d’exemple – Client .NET en llenguatge VisualBasic: pci-dotNet-VB

Documentació específica del servei DESA’L
En els següents documents es descriu la missatgeria específica del servei DESA’L:

  • Document d’integració DESA’L – Missatgeria: DI – DESAL
  • Esquemes d’integració DESA’L: xsd_desal