Un cop el sistema ha executat la cerca, el resultat es mostra en forma de graella al panell central de l’aplicació. En el resultat només es mostren documents. Sobre els documents retornats l’usuari podrà accedir al seu contingut o a les seves propietats (metadades) de la mateixa forma que quan navega pel quadre de classificació.

DESAL_CERCA2

Important: DESA’L només retornarà aquells documents en els quals l’usuari tingui permisos de lectura i/o escriptura