Una de les principals funcionalitats que incorpora DESA’L, és un potent motor de cerca que ens permet localitzar qualsevol document que tinguem emmagatzemat en el repositori. A més a més, per tal de poder localitzar aquests documents, és imprescindible que l’usuari tingui permisos de lectura i/o escriptura, doncs en cas contrari no es mostraran.

Per a realitzar una cerca, l’usuari introduirà les paraules clau a cercar i, opcionalment, diferents característiques que es poden combinar per modificar el comportament de la cerca.

DESAL_CERCA1

Per personalitzar la cerca l’usuari pot informar:

 • Contingut. En el cas que l’usuari introdueixi més d’una paraula clau, podrà decidir:
  • Que es retorni qualsevol document que contingui Alguna de la paraules indicada (opció per defecte).
  • Que es retornin només els documents que continguin Totes les paraules indicades.
  • Que es retornin només els documents que continguin la Frase exacta indicada. És a dir, que continguin totes les paraules introduïdes i amb el mateix ordre.
 • Dates. Tots els documents del DESA’L tenen una data de creació. El cercador permet restringir la cerca dins un interval de dates indicat de manera que es retornin únicament els documents que s’hagin pujat al DESA’L dins d’aquest rang de dates.Cal destacar que també es permet indicar únicament la data a partir de la qual realitzar la cerca o bé la data límit.
 • Ubicació. Per defecte DESA’L cercarà a tots els documents emmagatzemats. Ara bé, si l’usuari navegant pel quadre de classificació s’ubica en una classe o expedient determinat, pot marcar l’opció Dins la categoria o carpeta actual de manera que només s’apliqui la cerca als documents continguts dins aquesta classificació o expedient seleccionat

Sobre què realitza la cerca

Les paraules clau indicades, es cercaran sobre els documents on l’usuari tingui permisos. La cerca s’aplicarà sobre les següents metadades dels documents:

 • Títol
 • Unitat productora
 • Descripció
 • Descriptors
 • CSV

A més a més, en el cas dels documents es cercarà dins el propi contingut sempre i quan el format del fitxer sigui un dels següents formats suportats:

 • PDF
 • Microsoft Office (Office 2003 i Office 2007/2010)
 • Fitxers de text