El cercador de DESA’L només cerca a nivell de document.

Per cercar les classes i els expedients la única manera de fer-ho és navegant per l’àrea de l’explorador del quadre de classificació

Aquesta àrea inclou la representació en carpetes de la jerarquia de classes que conforma el quadre de classificació, així com els expedients que contenen.

En aquesta àrea l’usuari podrà navegar per les carpetes que conformen el quadre de classificació, fins al nivell de l’expedient.

DESAL_NAVEGACIO_QDC

També es mostra en aquesta àrea l’espai disponible, així com el nombre d’expedients i documents que hi ha arxivats a DESA’L.