Usuari responsable: arxiver i qualsevol usuari que tingui permisos d’escriptura

Per editar la informació associada a un document, s’ha de fer clic al enllaç “Info” que es troba a la seva dreta, per desplegar el detall, i fer clic sobre l’enllaç “Edita Propietats”.

DESAL_DOCUMENT_EDICIO1

Quan s’editen les propietats d’un document es poden modificar les seves metadades, excepte aquelles que apareixen en color gris, i també es pot canviar el seu contingut (fitxer).

DESAL_DOCUMENT_EDICIO2

DESAL_DOCUMENT_EDICIO3

Un cop s’han modificat les metadades i/o el fitxer només cal clicar al botó “Desa”.

Restriccions en la modificació d’un document:

  • Quan es modifica el contingut d’un document (fitxer) es sobreescriu l’anterior fitxer. Cal tenir present que DESA’L no guarda un històric de les versions del document i que sempre el fitxer que es puja substitueix l’anterior. La plataforma avisa quan es fa un canvi de contingut.
  • Quan un expedient està tancat només l’usuari arxiver pot modificar un document
  • Quan un expedient està transferit cap usuari pot modificar o afegir documents a un expedient.