Les operacions que no estan contemplades en la gestió de les classes del quadre de classificació són les següents:

  • Copiar una classe per enganxar-la a una altra ubicació dins del quadre
  • Transferir una classe sencera, amb les sub-classes i expedients que en pengen, a la plataforma iArxiu

Els usuaris no arxivers no poden fer cap operació o acció amb les classes, només consultar les seves metadades o navegar pel quadre.