DESA’L contempla tres tipus  de permisos per a cadascun dels elements que conté: escriptura, lectura i cap. A continuació mostrem una taula on podem veure el significat de cadascun d’aquests permisos per a cada entitat documental i les accions que es poden fer, en funció del tipus d’usuari:

DESAL_TAULA_PERMISOS