Quan entris a DESA’L, com a usuari no arxiver, per primera vegada et trobaràs el següent missatge:

El teu usuari no té definida cap etiqueta del DESA’L i per tant no pots accedir. Si us plau, demana al teu gestor d’usuaris que t’assigni etiquetes a DESA’L i a continuació torna a entrar

Aquest missatge apareix perquè no existeix cap etiqueta creada i vinculada al servei DESA’L i a l’usuari. El concepte “etiqueta” dins del context de l’EACAT s’utilitza per parlar dels grups d’usuaris.

Per solucionar-ho és tant senzill com que el gestor d’usuaris del teu ens entri a la pestanya de configuració de la plataforma EACAT i creï les etiquetes o grups d’usuaris que necessitis i després les vinculi al servei de DESA’L.

Un cop creades les etiquetes el gestor d’usuaris haurà d’incloure els usuaris en cadascuna d’elles.

Passes a seguir:

1.El gestor d’usuaris un cop dins de la plataforma EACAT clica a la pestanya de configuració i en l’apartat “Directori d’usuaris” ha de clicar a “Etiquetes” per crear-ne una de nova

usuari_etiqueta1

Et recomanem que per diferenciar les etiquetes del servei DESA’L de les demés les anomenis de la següent manera: DSL – nom del grup (DESAL-Recursos humans). Un cop clica al botó de crea etiqueta, ja està disponible.

usuari_etiqueta2

2. El següent pas, és assignar el/s usuari/s del teu ens a les etiquetes corresponents. Per fer-ho només cal seleccionar l’usuari i clicar al botó “Etiqueta” i seleccionar la corresponent

usuari_etiqueta3

3. I el darrer pas és vincular totes les etiquetes al servei de DESA’L. Per fer-ho cal clicar a la pestanya “Serveis” i buscar el servei “DESA’L”.

usuari_etiqueta4

Selecciona DESA’L i només cal clicar al botó “Etiqueta” i seleccionar l’etiqueta corresponent i apareixerà el següent missatge

usuari_etiqueta5

Hauràs de repetir aquest pas per cada etiqueta que es vulgui vincular al servei DESA’L. A mesura que es van associant les etiquetes al servei t’ apareixeran al costat.

Important: Els grup d’usuaris/etiquetes no són exclusius i per tant un mateix usuari pot pertànyer a diversos grups/etiquetes de DESA’L.