El Consorci AOC està posant en marxa una nova solució d’administració electrònica basada en la integració del servei DESA’L (el nostre repositori digital per emmagatzemar i custodiar els expedients i documents en fase de tramitació mentre aquests romanen oberts) amb els principals serveis del Consorci AOC (Via Oberta, EACAT tràmits, ERES, e-NOTUM, etc.).

Aquest servei d’arxiu s’implantarà de forma gradual per a tots els serveis del Consorci AOC i, per defecte, els documents s’arxivaran automàticament a DESA’L. Si algun ens no està interessat en aquesta funcionalitat de custòdia ho ha de comunicar al Consorci AOC mitjançant el formulari d’alta del servei (enllaç).

En la següent taula trobaràs la data prevista i  la data real de funcionament de la integració del servei del Consorci AOC amb DESA’L:

Nom del servei
Previsió                         Operatiu                 Observacions
Via Oberta 2n trimestre 2015 21/04/2015 En pilotatge en 6 ens. (+)
e-NOTUM 2n trimestre 2015 30/04/2015 Operatiu per a tots els ens adherits al servei, excepte els que fan ús d’e-NOTUM mitjançant els serveis web (+)
EACAT- tràmits  2n trimestre 2015  23/07/2015 Operatiu per a tots els ens adherits al servei, excepte la Generalitat de Catalunya
ERES 3er trimestre 2016  24/05/2017
e.FACT 4rt trimestre 2016
e-TRAM 4rt trimestre 2016  26/04/2017  Només aplicable a aquells ens que disposin del MUX Descàrrega per e-TRAM
e-TAULER 4rt trimestre 2015  23/07/2015  Operatiu per a tots els ens adherits al servei, excepte la Generalitat de Catalunya
Portasignatures 4rt trimestre 2016