Qui pot utilitzar DESA’L?

Qualsevol administració pública catalana, però molt especialment els ens petits i mitjans que no disposen d’un programa per al tractament i la gestió de documentació electrònica.

Els usuaris d’aquestes administracions públiques han de ser usuaris de la plataforma EACAT.

Hi ha alguns requeriments tècnics a tenir en compte per fer servir DESA’L?

Per tal d’accedir a DESA’L l’usuari ha de disposar d’un navegador web amb accés a Internet. El servei està garantit per als següents navegadors:

  • Internet Explorer 8 o superior
  • Firefox 4 o superior
  • Google Chrome.

Per poder utilitzar l’applet de càrrega massiva de document i l’applet de signatura de documents és indispensable disposar de la versió 1.5 o superior de Java.

Quin tipus de documentació  i expedients puc arxivar i gestionar a DESA’L?

DESA’l està pensat per arxivar i gestionar expedients i documents en fase de tramitació.

També està pensat per arxivar els documents generats/rebuts per l’ús i consum dels serveis d’administració electrònica del Consorci AOC (per exemple, Via Oberta, EACAT tràmits, ERES, etc.). Aquest servei d’emmagatzematge i custòdia s’implantarà de forma gradual per a tots els serveis del Consorci AOC.

Quins formats de fitxer accepta DESA’L?

DESA’l accepta qualsevol format de fitxer. Ara bé, en el cas que s’hagin de transferir a la plataforma iARXIU només s’acceptaran els que iARXIU dóna suport (enllaç).

Quina capactitat d’emmagatzematge disposo per arxivar els meus documents i expedients?

Inicialment la quota d’emmagatzematge és de 10 GB, però ampliable en funció de les necessitats de l’ens.

Tampoc existeix limitació en el pes màxim dels fitxers.

Quin és el model de metadades que s’ha de fer servir per descriure els expedients i documents?

DESA’L proposa un model de metadades tancat, però suficientment ric i adapatable a les necessitats dels ens usuaris.

En el següent enllaç podeu consultar l’esquema de metadades de DESA’L: model_metadades_desal_20150205_web