Per a poder cercar un document a DESA’L cal tenir en compte les següents particularitats

Caràcters mínims

Una paraula clau com a mínim haurà de contenir 2 caràcters i no hi haurà cap limitació en quant a la longitud de les paraules. D’aquesta forma no es podran cercar preposicions com “a”. Tampoc hi haurà cap limitació en quant al nombre de paraules clau indicades.

Majúscules i minúscules

La cerca no és sensible a les majúscules. Això significa que si busquem una paraula en majúscules també obtindrem com a resultat de la cerca aquells elements que continguin aquesta mateixa paraula en minúscules o en qualsevol combinació de majúscules i minúscules. De forma anàloga, si fem la cerca d’una paraula en minúscula, també obtindrem tots els elements que continguin la paraula en majúscules.

Així doncs, si per exemple cerquem “gestió” obtindrem com a resultat tots els objectes que continguin “gestió”, “Gestió” o “GESTIÓ”.

Cerca amb accents

De forma similar a les majúscules, el cercador no és sensible tampoc als accents. Això vol dir que si la paraula que busquem conté accents i nosaltres posem el terme sense accents obtindràs igualment el resultat i viceversa.

Si per exemple busques “reunio” sense accent obtindràs també els resultats amb accent.

Caràcters permesos

DESA’L permet realitzar cerques de paraules clau que continguin els següents caràcters:

  • ç
  • ñ
  • l·l
  • ü

Caràcter comodí

Per defecte DESA’L només localitza aquells elements que contenen la/es paraula/es clau tal i com l’usuari la/es ha indicat. Això vol dir que si l’usuari cerca com a paraula clau “Secretari” no es retornaran els elements que continguin “Secretària”, “Secretaris” o “Secretàries”. O si l’usuari indica un verb només es tindran en compte els documents que continguin la terminació verbal tal i com l’usuari l’ha escrit, però s’ignoraran la resta.

Ara bé, per als casos on l’usuari vol cercar les paraules de forma parcial per la seva arrel, DESA’L ofereix l’ús del caràcter comodí * que permet cercar una paraula per la seva arrel. P. ex. si l’usuari cerca “secretari*”, DESA’L retornarà els elements que continguin “secretària”, “secretaris”, “secretàries”, etc.