Usuari responsable: arxiver i qualsevol usuari que tingui permisos d’escriptura

Aquesta funcionalitat permet carregar més d’un document a un expedient en concret sense necessitat d’emplenar cap metadada obligatòria per cada document.

L’usuari ha d’entrar dins de l’expedient i clicar el botó “Càrrega Múltiple”. En aquest moment es càrrega l’applet per pujar documents i l’usuari només ha de seleccionar tots aquells documents que vol pujar. Es poden seleccionar tants documents com es vulguin i és independent del lloc on es trobin en el servidor de fitxers local de l’usuari, permetent pujar documents de carpetes diferents.

També es poden seleccionar carpetes i en aquest cas DESA’L seleccionarà tots els documents que hi consten, prescindint de la seva ubicació en subcarpetes o altres nivells.

DESAL_DOCUMENT_CARREGA_MASSIVA1

Un cop seleccionats tots els documents que es volen pujar cal clicar el botó “Pujar”. Al final del procés l’aplicació indica el nombre de documents que s’han pujat

DESAL_DOCUMENT_CARREGA_MASSIVA2

A continuació podrem veure a DESA’L els documents que s’han inclòs a l’expedient. A més a més, DESA’L ha incorporat automàticament totes les seves metadades obligatòries.