Usuari responsable: Arxiver

Per poder transferir expedients a la plataforma iARXIU del Consorci AOC cal tenir en compte les següents consideracions:

  • L’ens ha d’estar donat d’alta com a usuari del servei iARXIU
  • L’ens ha de tenir creat un fons documental a la plataforma iARXIU
  • L’ens ha de donar d’alta la plantilla “PL_expedient_desal.xml” a la plataforma iARXIU (PL_expedient_desal)
  • Els expedients a transferir han d’estar tancats

Inici de la transferència

En aquest cas, es permet la transferència d’un o més expedients, però sempre dins de la mateix classe del quadre de classificació.

Per poder transferir un expedient aquest ha d’estar tancat (en color vermell). En cas, que es seleccioni un expedient obert (en color groc) en el moment de fer la transferència la plataforma demanarà informar la data de tancament i el fons documental on s’ha de transferir l’expedient.

En cas de seleccionar un expedient ja tancat només demanarà seleccionar el fons documental on s’ha de transferir l’expedient.

L’arxiver ha de seleccionar l’expedient o expedients que vol transferir i clicar el botó “Transfereix iArxiu”.

A continuació s’habilitarà un pop-up per indicar en quin fons documental de la plataforma iArxiu vol transferir l’expedient. Si només existeix un únic fons documental a la plataforma iArxiu no apareixerà el pop-up i la transferència s’iniciarà directament.

DESAL_TRANSFERENCIA_IARXIU1

Un cop s’ha indicat el fons documental, DESA’L iniciarà el procediment de transferència. Fins que no s’hagin preparat tots els expedients a transferir, la pantalla de DESA’L quedarà bloquejada, sense permetre realitzar altres tasques o accions.

DESAL_TRANSFERENCIA_IARXIU2

Un cop finalitzada la preparació de la transferència, la pantalla es desbloquejarà i l’usuari rebrà un missatge informant de l’inici de la transferència.

DESAL_TRANSFERENCIA_IARXIU3

Finalització de la transferència

Nota: El procés de transferència no és automàtic ja que es processa de forma asíncrona cada hora. Fins que no finalitzi el procés els expedients transferits restaran bloquejats, sense possibilitat d’editar-los ni afegir més documents.

Un cop s’ha processat correctament la transferència, aproximadament al cap d’una hora d’iniciar el procés, la forma de saber si l’expedient s’ha transferit correctament es comprovar amb quin color es troba l’expedient.

Si l’expedient ha passat a un color groc tènue significa que l’expedient s’ha transferit.

DESAL_TRANSFERENCIA_IARXIU4

A més a més, si col·loques el cursor del ratolí a sobre de l’expedient apareix la URL on s’ha arxivat l’expedient a la plataforma iARXIU.

Si consultes les metadades de l’expedient a la pestanya d’arxiu apareix la informació sobre la transferència: l’identificador que té l’expedient a la plataforma i la URL d’accés.

DESAL_TRANSFERENCIA_IARXIU5

Error en la transferència de l’expedient a la plataforma iARXIU

Si l’expedient segueix en vermell al cap d’una hora vol dir que la transferència ha fallat. Per saber-ho amb exactitud cal consultar les metadades, la pestanya Arxiu i la metadada “Observacions transferència” on apareixerà el motiu de l’error.

DESAL_TRANSFERENCIA_IARXIU6

Quan un expedient no s’ha pogut transferir pel motiu que sigui (format d’algun fitxer no acceptat, problemes de connectivitat, etc.) els expedients tornen al seu estat anterior, tancat.

Els expedients transferits a la plataforma iARXIU s’eliminaran de la plataforma DESA’L al cap de 2 mesos de la seva transferència. El que s’eliminarà seran els documents que en formen part. El que sempre romandrà a la plataforma DESA’L és la carpeta de l’expedient.