Tot expedient ha d’estar sempre associat a una classe del quadre de classificació, sense importar a quin nivell es trobi del quadre. Un expedient llavors no pot contenir ni classes ni altres expedients, només documents.

Nota: Només el rol arxiver i els grups d’usuaris que tingui permisos d’escriptura en la classe corresponent poden donar d’alta i gestionar els expedients.

Per crear un expedient només cal entrar dins la classe on es vulgui ubicar l’expedient i fer clic al botó “Crea Expedient”.

DESAL_CREAR_EXPEDIENT_1

Apareixerà un formulari en que es sol·licita introduir dades informatives sobre l’expedient a crear.

Aquelles dades que siguin obligatòries emplenar, estaran marcades amb un asterisc. Hi ha altres metadades que ja estan informades i que no es poden modificar.

La informació referent a l’expedient es troba agrupada en pestanyes:

  • Dades identificatives
  • Classificació
  • Interessats
  • Emplaçament
  • Notes i relacions
  • Arxiu
  • Permisos

Nota: Per donar d’alta un expedient només s’ha d’informar del camp títol de l’expedient. La resta de metadades obligatòries s’informen automàticament, tot i que, algunes es poden modificar. La decisió d’emplenar la resta de metadades recau en l’usuari.

DESAL_CREAR_EXPEDIENT_2