Usuari responsable: Arxiver

A part de crear i modificar les classes del quadre de classificació, l’arxiver pot realitzar les següents operacions:

Tallar i enganxar classes

Per moure una classe, cal marcar el “check-box” situat a l’esquerra, i fer clic sobre el botó “Talla”. Aquesta acció, mourà la classe a dins de la classe “pare” a on s’enganxi.

Aquesta acció també tallarà tots els elements, altres classes, expedients i documents que hi hagi dins de la classe.

DESAL_TALLAR_QdC_1

Per moure una classe a una altra classe cal tallar-ne una prèviament. A continuació, un cop situat a la classe de destí desitjat, caldrà fer clic al botó “Enganxa”.

DESAL_TALLAR_QdC_2

Quan es talla i s’enganxa una classe, les metadades que canvien són les següents:

  1. Codi de referència
  2. Nivell d’accés
  3. Unitat productora

Eliminar classes

Només es poden eliminar aquelles classes que no tinguin cap contingut. Si es vol eliminar una classe amb contingut cal eliminar totes les entitats que en depenen.

Per tal d’eliminar una classe, s’ha de marcar el “check-box” situat a l’esquerra, i fer clic sobre el botó “Elimina”.

DESAL_ELIMINAR_QdC