Nota: Si no apareix el botó per “Crear Classe” tot i tenir assignat el rol d’arxiver, reviseu si el vostre ens ha sol·licitat l’alta al servei i ha rebut confirmació de finalització d’aquesta. Aquest servei està accessible per tal que es puguin visualitzar els documents desats automàticament tot i que no s’hagi sol·licitat l’alta però en aquesta modalitat és només de consulta i no permet cap modificació.

 

 

Usuari responsable: Arxiver

L’operativa per crear les classes és molt senzill. Cal situar-se al nivell del quadre on es vol crear una classe i fer clic al botó “Crea classe”. Es poden crear tantes classes de primer nivell com es vulguin i tampoc hi ha límits del número de nivells de classes que es poden crear.

DESAL_CREACIO_QDC

Apareixerà un formulari en el que se sol·licita introduir dades informatives sobre l’entitat a crear. Aquelles dades que siguin obligatòries omplir, estaran marcades amb un asterisc. La informació referent a la classe es troba agrupada en pestanyes (Dades identificatives, Classificació i Permisos).

DESAL_CREACIO_QDC_2

Les dades obligatòries a informar són les següents:

  1. Títol de la classe
  2. Codi de classificació
  3. Nivell d’accés