El gestor d’usuaris de l’ens ha d’assignar a l’usuari que faci les tasques d’administració de DESA’L el rol d’arxiver.

Per solucionar-ho és tant senzill com que el gestor d’usuaris del teu ens entri a la pestanya de configuració de la plataforma EACAT i cerqui l’usuari que tindrà el rol d’arxiver a DESA’L.

alta_arxiver

Un cop dins de la fitxa de l’usuari cal clicar al botó “Assigna serveis” i cercar el servei DESA’L i seleccionar el rol “Arxiver” i clicar a “Assigna”.

alta_arxiver_2

alta_arxiver_3