Els usuaris que poden operar amb el servei DESA’L són els següents:

 • Gestor d’usuaris de l’ens dins de la plataforma EACAT. Aquest rol té assignades les següents funcions:
  • Assignar el rol d’arxiver als usuaris corresponents dins del servei DESA’L.
  • Crear els grups d’usuaris/etiquetes, assignar-hi els usuaris finals corresponents i vincular aquestes etiquetes al servei DESA’L.
 • Arxiver. Aquest usuari té un perfil administrador i té assignades les següents responsabilitats:
  • Gestionar les altes, modificacions i baixes de les classes del quadre de classificació.
  • Transferir els expedients tancats cap a la plataforma iArxiu (sempre i quan l’ens estigui donat d’alta a la plataforma iArxiu)
  • Reobrir un expedient que està tancat o modificar-ne les seves metadades.
 • Usuari. Aquest tipus d’usuari només podrà crear, modificar, consultar i tancar expedients o bé afegir documents en un expedient, sempre i quan tingui els permisos adients a la classe del quadre