Consideracions prèvies

Per fer ús de DESA’L cal que:

  1. L’ens  hagi sol·licitat formalment l’adhesió al servei al Consorci AOC mitjançant el formulari d’alta.
  2. Que els usuaris que vulguin fer ús de DESA’L siguin usuaris de la plataforma EACAT.

Configuració bàsica

Un cop donat d’alta:

  1. El gestor d’usuaris de l’ens ha d’assignar un usuari de l’ens amb el rol arxiver (+)
  2. El gestor d’usuaris de l’ens ha de crear les etiquetes/grups d’usuaris i assignar els usuaris (+)
  3. L’arxiver ha de crear el quadre de classificació i assignar els permisos als grups d’usuaris a les diferents classes del quadre (+)
  4. Els usuaris amb permís d’escriptura, un cop creat el quadre, ja poden crear expedients i pujar documents (+)

Com accedir a DESA’L

Per accedir a DESA’L cal entrar a la plataforma EACAT. Un cop dins de l’EACAT cal anar a l’apartat Aplicacions on hi ha el catàleg de serveis /aplicacions de l’EACAT

DESAL_ACCESS1